top of page

Parshandata font

גופן פרשנדתא

2009

Parshandata font was designed as an interpretation to the ancient Rashi Script 

גופן פרשנדתא (פרשת השבוע לשעבר) עוצב בהשראת הכתב הרהוט הקליגרפי - כתב רש״י. על פי המסורת, הכתב העתיק שימש לכתיבת פרשנויות הניצבות לצד הטקסט המקראי בכתבי קודש. פרשנויות מקראיות מתעדכנות ומתרעננות בחלוף השנים, וכך גם הכתב הקליגרפי קיבל פרשנות חדשה: הגופן החדש מתבסס על צורותיהן המיוחדות של האותיות בכתב רש״י, אך משתמש בכלי מודרני - קו אחיד וממוחשב.

המטרה בעיצוב הגופן היתה ליצור חיבור גרפי טיפוגרפי, שתפקידו לחדש את הקשר בין עיצוב עדכני וחילוני לבין פנייה דתית מסורתית.

הפרויקט נוצר במסגרת התואר הראשון לתקשורת חזותית בשנקר

bottom of page